Psykisk velvære skal være en del af diabetesbehandlingen

Man er særligt udsat for depression, når man har diabetes. Idet der er en klar sammenhæng mellem diabetes og psykisk velvære, skal der være mere fokus på mental sundhed og trivsel i behandlingen af diabetes.

Op mod én ud af fem personer med diabetes oplever psykiske udfordringer i forbindelse med deres sygdom. Dette øger både risiko for depression og følelsesmæssig stress og kan betyde, at den enkeltes blodsukkerregulering og varetagelse af diabetes i dagligdagen bliver svækket. Konsekvensen af dette kan være mindre gode behandlingsresultater og derved øgede omkostninger for sundhedsvæsnet.

Søren Skovlund understreger, at langt de fleste med diabetes jo heldigvis trives godt, men at det alligevel er én ud af fem, der oplever psykiske udfordringer, og det skal man tage alvorligt:

Det er vigtigt, at vi sundhedsvæsenet aktivt tager del i at styrke den mentale sundhed hos personer med diabetes og at psykisk velvære bliver en naturlig del af behandlingen. Forekomsten af depression er højere blandt personer med diabetes. Samtidigt påvirker stress kroppens blodsukkerregulering negativt og kan føre til en negativ spiral. Alt dette skal vi gerne forebygge ved at arbejde med ’livet med diabetes’.

Det er ikke lige til at have diabetes

At have diabetes stiller en lang række krav til den enkeltes hverdag – især når det kommer til insulinbehandling, hvor man skal være opmærksom på sit blodsukker, indtag af kulhydrater, fysisk aktivitet og øvrig medicin. Det kræver en konstant opmærksom at leve med diabetes, og dette er ifølge Søren Skovlund en god grund til, at mange oplever psykiske udfordringer: 

Det kan være meget anstrengende for den enkelte at leve med diabetes og kan betyde, at man går rundt med dårlig samvittighed eller føler sig bekymret, trist, vred, frustreret, eller udbrændt. Hvis man går med denne følelse længe nok, kan det udvikle sig til det vi kalder diabetes-stress.

En udfordring ved at have diabetes kan samtidigt udspringe af de øvrige sygdomme, der kan følge med diabetes, fx smerter i fødder og ben, impotens, fodsår, søvnproblemer, hjerte-kar-sygdomme og mave-tarm-problemer:

Det kan opleves som en stor psykisk belastning, når følgesygdomme opstår i forbindelse med ens diabetes. Ikke nok med at man skal passe sin diabetes, skal man også forholde sig til en ny sygdom. Det er derfor tydeligt, at folks psykiske velvære bliver yderligere udsat på grund af følgesygdomme, forklarer Søren Skovlund.

Fokus på det, der giver værdi for patienten

Siden 2017 har Søren Skovlund sammen med Steno Diabetes Center Nordjyllands forskningsteam VBS-PRO undersøgt, hvad der giver værdi for borgere der har diabetes. Forskningsteamet består af 11 personer, heriblandt sygeplejersker, psykolog, læger og eksperter i andre felter. Som et led i dette gennemførtes en national spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Diabetesforeningen for at undersøge, hvordan folk i virkeligheden har det med diabetes og hvilke ønsker de har til sundhedsvæsenet og de kommunale tilbud 10.361 personer med diabetes og pårørende med diabetes fra hele landet besvarede undersøgelsen der afdækkede både medicinske, psykiske og sociale oplevelser og ønsker:

Som undersøgelsen viste, er trivsel og mental sundhed et af de temaer, der fylder meget hos borgeren, og det er ikke overraskende. For når personer med diabetes og deres pårørende trives både psykisk og socialt, kan det give flere ressourcer til at til at holde motivationen oppe i forhold til den daglige varetagelse af sygdommen. Vores resultater peger på at det kan gavne både på den korte og lange bane at fokusere diabetesbehandlingen på hvad der er vigtigst for den enkelte borger og gøre de sociale og psykologiske aspekter af livet med diabetes til en naturlig del af forløbet, afslutter Søren Skovlund. 

Del dette indlæg
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Scroll til toppen

Hold dig opdateret

Her vil du modtage inspiration til et bedre liv med diabetes type-2, nyeste udvikling inden for forskning og gode tips til at holde dig aktiv i hverdagen.