SGLT2-hæmmere fra diabetespræparater gør en stor forskel for behandlingen af hjerte-kar-sygdomme

Forbindelsen mellem type 2-diabetespatienter og hjerte-kar-sygdomme har været kendt i mange år. Men det er nyt, at diabetesmedicin indeholdende SGLT2-hæmmere har en positiv effekt på patienter med hjerte-kar-sygdomme – særligt når det kommer til hjertesvigt.

Forbindelsen mellem diabetes 2 og hjerte-kar-sygdomme har været kendt i ca. 30 år, da et amerikansk studie påviste, at diabetespatienter med type 2 havde lige så store chancer for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, som patienter der havde haft blodprop i hjertet. Det kom dengang som en stor overraskelse. 

10 år senere lavede man et lignende studie i Danmark, foretaget ud fra registerundersøgelse, hvilket gjorde det muligt at undersøge tre millioner danskere. Resultatet var det samme som den amerikanske undersøgelse. I undersøgelsen blev det fastlagt, at ca. 2/3 af den dødelighed, man oplever hos patienter med diabetes 2, skyldes hjerte-kar-sygdomme. 

Som regel kan kvinder føle sig mere sikre end mænd, når det kommer til hjerte-kar-sygdomme, hvor de normalt rammes 10 år senere end mænd. Men når det kommer til diabetes 2 og hjerte-kar-sygdomme, rammes kvinder lige så hyppigt og måske endda en smule tidligere end mændene.

Ny banebrydende behandling med SGLT2-hæmmere

Man har tidligere, med rette, været bevidst om, at diabetikere skulle behandles intensivt for deres risikofaktorer med fokus på kolesterol, blodtryk m.fl. De sidste fem år er der dog sprunget en masse ny viden frem omkring behandling af type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Ifølge Kenneth Egstrup, der er professor og overlæge ved kardiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, startede eksplosionen af ny viden som en lille tilfældighed hos den amerikanske lægemiddelsstyrelse FDA:

FDA besluttede for nogle år tilbage, at nye præparater til behandling af diabetes 2 skulle gennemgå en undersøgelse, hvor man fastslog, at de ikke skadede patienter ved at øge deres kardiovaskulære risiko. Fra den undersøgelse udsprang et nyt studie, hvor man fokuserede på det, der kaldes SGLT2-hæmmere, som meget overraskende viste sig at have en særdeles gunstig effekt på hjerte-kar-sygdomme hos patienter med diabetes 2. Det forlængede patienternes levetid og mindskede forekomsten af hjertesvigt. I et studie, kaldet DAPA-HF, fandt man desuden frem til, at SGLT2-hæmmerne førte til en reduktion i dødeligheden hos patienter både med og uden diabetes. Så det vi oplever, er et nyt behandlingsprincip, hvor vi kan bruge et diabetespræparat i behandlingen af hjertepatienter, forklarer Kenneth Egstrup.

Selvom det er bevist, at SGLT2-hæmmerne har en gunstig effekt hos hjertepatienter, er det endnu ikke godkendt af den europæiske lægemiddelstyrelse, ligesom det heller ikke endnu er godkendt af tilskudsnævnet i Danmark. Kenneth Egstrup forklarer, at det dog stadig er muligt at benytte præparatet:

Som det er lige nu, bruges præparatet til patienter med hjerte-kar-sygdomme, der også har diabetes, men man kan faktisk allerede nu udskrive præparatet til patienter med hjertesvigt. Hvis man udskriver præparatet, er det på lægens ansvar under den betegnelse, der kaldes off-label. Det vil sige, at det er den læge, der udskriver medicineringen, der har ansvaret for, at det er sikkert at bruge. Som kardiologer er vi meget interesserede i en snarlig godkendelse, da vi allerede kender den gavnlige effekt. Jeg forstår godt, at man selvfølgelig skal handle ud fra et forsigtighedsprincip, når det kommer til godkendelse, men på den anden side er resultaterne indtil nu ganske overbevisende, og præparatet er jo allerede godkendt i forhold til diabetespatienter.

I studier som DAPA-HF og EMPEROR har det vist sig, at behandling med SGLT2-hæmmere nedsætter dødeligheden og risikoen for indlæggelse med 25%. I de to studier har man oplevet identisk effekt hos patienter med og uden diabetes.

Sådan kan du selv nedsætte risikoen for hjerte-kar-sygdomme

Hyppigheden af hjertesvigt hos diabetikere er relativ stort. Det er noget, man som diabetiker skal indstille sig på, kan ske. Man kan dog nedbringe risikoen ved de mange følgesygdomme ved at kvitte smøgerne, spise sundt og dyrke motion. Kenneth Egstrup fortæller, at hvis man besøger hans ambulatorium, kan man være sikker på, at hver tredje patient med hjertesvigt også har diabetes. Det er derfor meget vigtigt, at man som diabetiker er opmærksom på indikationer på hjertesvigt, da korrekt og rettidig behandling er altafgørende for livsforlængelse, forklarer Kenneth Egstrup:

Man skal være opmærksom på unaturlig åndenød, hvis man som diabetiker oplever, at man pludselig blive forpustet op ad trapperne – og det gjorde man ikke før. Eller man er vent til at gå en tur, som pludselig giver åndenød. I sådanne tilfælde skal man være opmærksom på, det kan være et faresignal. Besvær med vejrtrækningen, når man ligger fladt ned om natten, er et andet faresignal, mens væskeophobning i benene er et tredje.

Oplever man et eller flere af ovennævnte symptomer, skal man tage kontakt til egen læge og bede om en Hjerte-scanning. Det er kun 1/6 patienter med ovenstående symptomer, der reelt er ved at udvikle hjertesvigt, men en Hjerte-scanning vil give en god indikation på, om det er hjertesvigt, eller om det måske i stedet drejer sig om KOL eller skyldes overvægt. 

Læs mere her

Del dette indlæg
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Scroll til toppen

Hold dig opdateret

Her vil du modtage inspiration til et bedre liv med diabetes type-2, nyeste udvikling inden for forskning og gode tips til at holde dig aktiv i hverdagen.