Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, der kræver seriøsitet fra både læger og patienter

I undersøgelsen ’Kend dine tal’ har næsten 2.000 danskere, diagnosticeret med type 2-diabetes, svaret på, hvor godt de er opdaterede på deres egne tal inden for langtidsblodsukker, kolesterol, blodtryk og vægt. Undersøgelsen fokuserer yderligere på patienternes individuelle behandlingsmål, og hvordan der arbejdes med at indfri disse.

Undersøgelsen ’Kend dine tal’ konkluderede, at næsten halvdelen af de adspurgte ikke havde en opfattelse af, at type 2-diabetes er at betragte som en alvorlig sygdom.

Det, at man ikke opfatter sin diabetes som alvorlig, kan ifølge klinisk professor og overlæge Filip Krag Knop skyldes, at sygdommen i dens tidlige stadier er stort set symptomløs. Man har derfor ikke fysiske smerter og udvikler ikke symptomer, der gør, at man mærker sygdommen i dagligdagen:

Fordi man i starten af sygdomsforløbet typisk ikke oplever symptomer, kræver det, at personer med type 2-diabetes tilegner sig et godt kendskab til sygdommen, så de ved hvilke konsekvenser, den kan have på sigt, før de rigtigt kan forstå alvoren. På langt sigt kan der nemlig opstå komplikationer, der kan have alvorlige konsekvenser for de sygdomsramtes liv. Af den grund ligger der også en stor opgave for lægerne, der skal sikre sig at trænge igennem til deres patienter med den viden, de har om sygdommen og de konsekvenser, den kan have på lang sigt, fortæller Filip Krag Knop.

Ifølge statistikkerne kan man se, at personer med type 2-diabetes har 2-3 gange større risiko end baggrundsbefolkningen for at udvikle dødelige hjertekarsygdomme. Desuden kan man risikere at udvikle komplikationer, der kræver dialyse eller amputation og kan forårsage synsnedsættelse. Dette understreger, at diabetes er en sygdom, der skal tages alvorligt, da den kan have store konsekvenser for de sygdomsramtes livskvalitet og livslængde.

Kend dine tal

Fordi type 2-diabetes er en sygdom, der kræver, at den ramte selv yder en stor indsats i hverdagen for at opnå de anbefalede mål, ligger der også et stort ansvar hos patienten selv:

–  Jeg forstår godt, at man som patient synes det er svært. Specielt med en sygdom som type 2-diabetes, hvor patientens egenomsorg er ekstrem vigtig for behandlingen og personens generelle tilstand. Jeg tror til gengæld, at den egenomsorg, som patienterne skal yde for at minimere risici ved deres sygdom, bliver mere naturlig, når de er klar over de alvorlige komplikationer, der kan opstå, hvis man ikke håndterer sin sygdom korrekt, siger Filip Krag Knop og fortsætter:

Specielt kan det gavne patienternes motivation, hvis de ved, at de kan bidrage til korrigere faktorer som forhøjet kolesterol og blodtryk samt holde langtidsblodsukkeret inden for normalområdet og dermed reducere risikoen for alvorlige komplikationer. Det fører mig frem til nødvendigheden af, at patienterne er opdaterede på deres aktuelle tal. Hvis ikke man kender sine tal indenfor blodtryk, kolesterol og langtidsblodsukker, så er det svært selv at tage aktiv del i at forbedre de forskellige parametre. 

Et godt udgangspunkt for at kende sine tal er, at man i samarbejde med sin læge lægger en helt klar plan, der viser, hvor patienten befinder sig nu, hvor patienten skal hen med behandlingen, og hvordan patienten kommer derhen.

Ud fra undersøgelsen er det tydeligt, at mange personer med type 2-diabetes ikke tager deres sygdom så alvorligt, som de burde gøre. Derfor er det vigtigt for Filip Krag Knop at understrege vigtigheden af at kende sine tal og lægge en behandlingsplan, der sikrer personer med type 2-diabetes det bedste udgangspunkt for ikke at udvikle alvorlige komplikationer og kunne leve et liv med så stor livskvalitet som muligt.

Del dette indlæg
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Scroll til toppen

Hold dig opdateret

Her vil du modtage inspiration til et bedre liv med diabetes type-2, nyeste udvikling inden for forskning og gode tips til at holde dig aktiv i hverdagen.