Diabetes og kolesterol – en overset sammenhæng

Har man diabetes, har man alene af den grund øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Samtidig øger diabetes ofte også blodets indhold af kolesterol, som er en anden vigtig risikofaktor, når det kommer til hjerte-kar-sygdomme. Det gør kolesterol-kontrol til en afgørende men ofte overset del af diabetesbehandlingen, mener ekspert.

Overdødeligheden for diabetes patienter er faldet markant de seneste 10-15 år, og det skyldes ikke mindst, at personer med diabetes i mindre grad end tidligere rammes af blodpropper i hjerne og hjerte – fordi man er blevet bedre til at regulere blodsukkeret, og fordi man i 1990’erne opdagede, hvordan diabetes øgede tilbøjeligheden til forhøjet kolesterol, som sammen med diabetikeres øgede tendens til inflammation i blodårerne gav en væsentligt forøget risiko for hjerte-kar-sygdomme.

”Siden 1990’erne har man derfor haft fokus på at nedsætte risiko for hjerte-kar-sygdomme hos personer med diabetes, på lige fod med at behandle selve deres diabetes – blandt andet ved at holde kontrol med folks kolesterolniveau,” siger Frederik Persson, der er seniorforsker og overlæge ved Steno Diabetes Center i København. Ifølge ham har det haft så stor en positiv effekt, at overdødeligheden hos personer med diabetes er faldet markant i Danmark. Men tal fra Dansk Voksen Diabetes Database viser, at vi ikke er i mål. Tallene viser nemlig, at mellem 20 og 25 procent af personer med diabetes trods anbefalingerne ikke har kontrol med deres kolesterolniveau. 

”Disse tal dækker hospitaler og specialiserede klinikker, men man har også set tal fra almen praksis, der bekræfter det billede – at op imod en fjerdedel af danskere med diabetes har forhøjet kolesterol i forhold til, hvad der anbefales,” siger Frederik Persson.  

En fjerdedel mangler at komme i mål 
Ifølge ham viser tallene ikke, hvorfor så mange ikke når i mål med deres kolesterol, så det er med stor sandsynlighed en blanding af mennesker, hvis kolesterol er naturligt lavt, eller som er så gamle at det ikke giver mening at medicinere – og så en relativt stor gruppe, som ikke er opmærksom på vigtigheden af at holde sit kolesterolniveau nede, mener Frederik Persson. 

”Og denne sidste gruppe bør vi gøre en ekstra indsats for,” siger han.  For lægger man flere risikofaktorer oven i hinanden – altså både diabetes og kolesterol – accelererer risikoen for åreforkalkning og blodpropper, mens de omvendt kan reduceres betydeligt, hvis man sikrer god regulering af både blodsukkerniveauet og blodets indhold af kolesterol. 

Frederik Persson anslår, at for hver 100 individer, der kommer i mål med deres kolesteroltal uden i øvrigt at ændre behandling eller adfærd, vil vi i gennemsnit over fem år se fem færre tilfælde af blodpropper.

”Jeg vil næsten kalde det lavthængende frugter, hvis vi kan lykkes med at få samlet denne sidste gruppe op og sikre, at de ved siden af deres øvrige behandling også kommer i mål med deres kolesterol-kontrol,” siger han. 

Kolesterol skal tilbage på lystavlen
Ifølge Frederik Persson er vigtigheden af kolesterol-kontrol for især personer med diabetes kendt viden blandt både specialister og i almen praksis. Men måske er det røget lidt af lystavlen, nu hvor det ikke længere er ny viden og fokus måske er skiftet til andre typer af behandlinger, mener han. Det kan også være, at der er kommet nye grupper af personer med diabetes til, som ikke føler sig syge og derfor ikke ønsker at blive sygeliggjort med flere test og behandlinger end højest nødvendigt. Sidst men ikke mindst fornemmer Frederik Persson også en skepsis overfor, om kolesterol virkelig er så slemt endda. 

“Der er mange historier, der har fået lov at leve i medierne, og som er svære at afmontere. Men jeg vil gerne slå helt fast, at sammenhængen mellem højt kolesterol og åreforkalkning og blodpropper er noget af det, vi er allermest sikre på.”

Frederik Persson, seniorforsker og overlæge, Steno Diabetes Center i København

Kan nedsætte risikoen markant
”Der er mange historier, der har fået lov at leve i medierne, som sætter spørgsmålstegn ved farerne ved forhøjet kolesterol og effekten af at behandle det. Men jeg vil gerne slå helt fast, at sammenhængen mellem højt kolesterol og åreforkalkning og blodpropper er noget af det, vi er allermest sikre på. Det øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme markant at have forhøjet kolesterol. Og over tid nedsætter det risikoen for hjerte-kar-sygdomme markant at nedbringe sit kolesterolniveau og holde det lavt,” siger Frederik Persson. 

Han mener, at det bør være relativt nemt at hjælpe flere personer med diabetes i mål med deres kolesteroltal også.

”Det kræver selvfølgelig, at vi midt i alt det nye vi opdager og prøver af, minder os selv og hinanden om, at kolesterol-kontrol er en del af fundamentet for god diabetesbehandling. Og så vil jeg da opfordre til, at man som person med diabetes selv minder sin læge om det, hvis det skulle være røget lidt af lystavlen,” siger Frederik Persson. 

Kolesterol og diabetes – sådan spiller det sammen
Hjerte-kar-sygdomme er en væsentlig risiko for personer med diabetes og den primære årsag til, at man ser en overdødelighed blandt denne gruppe. Forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme hos personer med diabetes sker ved at minimere risikofaktorer – herunder regulere blodsukkeret og holde kolesterolniveauet stabilt og lavt.

  • Kolesterol er et fedtstof, man har i blodet. Det skal være der, men er der for meget, er der en forøget risiko for, at det sætter sig som åreforkalkning og fører til blodpropper, som i værste fald kan være livstruende.
  • Diabetes har vist sig at øge tilbøjeligheden til forhøjet kolesterol i blodet, sandsynligvis fordi de proteiner, der transporterer fedtstoffer rundt, forandrer sig, når sukkerniveauet i blodet er højt
  • Diabetes i sig selv giver også en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme – tilsyneladende giver det høje blodsukker øget tendens til irritation og inflammation i årerne, hvilket ser ud til at gøre det nemmere for fedtet at sætte sig som forkalkning og blodpropper.

Læs mere på www.sdcc.dk

Del dette indlæg
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Scroll til toppen

Hold dig opdateret

Her vil du modtage inspiration til et bedre liv med diabetes type-2, nyeste udvikling inden for forskning og gode tips til at holde dig aktiv i hverdagen.