Stor social ulighed inden for diabetesbehandling

Der er stor forskel på, hvor godt eller skidt personer med diabetes lever med deres sygdom.  Åbningen af et helt nyt diabeteshospital skal løfte forebyggelse og behandling af diabetes i hele Region Hovedstaden. 

Visionen er at skabe de bedste mulige behandlingsresultater for hver enkelt borger, der er tilknyttet centrene, så de får et langt liv med høj livskvalitet

Allan Flyvbjerg, klinisk professor og direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen

I knapt 90 år har Danmark været førende i ambitionen om at tilbyde personer med diabetes et længere og bedre liv med sygdommen. Nu har Novo Nordisk Fonden i samarbejde med de fem regioner i Danmark og Det Grønlandske Selvstyre taget initiativ til etablering af specialiserede diabetescentre i Danmark og et diabetes- og livsstilscenter i Grønland.

”Visionen er at skabe de bedste mulige behandlingsresultater for hver enkelt borger, der er tilknyttet centrene, så de får langt liv med høj livskvalitet,” siger Allan Flyvbjerg, der er klinisk professor og direktør ved Skandinaviens største diabeteshospital, der er etableret i København. 

Helt nyt diabeteshospital åbnet
Steno Diabetes Center Copenhagen er opført ved siden af Herlev Hospital, og det er netop i den forgangne uge blevet indviet. 

”Novo Nordisk A/S har overdraget hospitalet til den offentlige sektor og samtidigt er der givet en meget stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden,” forklarer Allan Flyvbjerg. 

Donationen til Region Hovedstaden beløber sig til 3 milliarder kroner, hvoraf 700 millioner er blevet brugt på opførelsen af det nye hospital, som skal servicere 11.000 personer med diabetes i hovedstadsområdet. Resten af beløbet skal anvendes til forskning, uddannelse og udvikling af nye behandlingsprincipper over de næste 10 år. Det er danmarkshistoriens største enkeltdonation, der naturligvis kommer med meget store forpligtelser. 

”Ud over at have ansvaret for de 11.000 personer med diabetes tilknyttet hospitalet, skal vi også medvirke til at løfte både forebyggelse og behandling af diabetes i hele regionen, gennem en tværfaglig indsats, der involverer andre hospitaler, praktiserende læger og kommuner,” forklarer han. 

Stor social ulighed
Der eksisterer nemlig en stor social ulighed i diabetesbehandlingen, hvor visse befolkningsgrupper har markant højere dødelighed og en dårligere reguleret diabetes, hvilket kan give mange komplikationer.

”Selvom man umiddelbart ville tro, at Region Hovedstaden er en homogen størrelse, er det langt fra tilfældet. Der er meget stor forskel på indsatsen i forskellige områder. For eksempel er der et stort behov for at øge kvaliteten af forebyggelse og behandling blandt mennesker med diabetes på Vestegnen, der bl.a. er kendetegnet ved en forholdsmæssig stor forekomst af personer med anden etnisk herkomst end dansk, som vi ved er arveligt mere disponeret til at udvikle type 2-diabetes end etnisk danskere.”

Målet er at få alle sektorer til at arbejde sammen og løfte bunden. 
”Vi har flere forskellige igangværende udviklingsprojekter med det fælles mål at lavet et løft i hele regionen og i særdeleshed der, hvor borgere er særligt udsatte. For at sige det med noget, der kan lyde som en kliché, men faktisk giver god mening i dette tilfælde; vi skal behandle folk forskelligt for at behandle dem ens,” fastslår Allan Flyvbjerg. 

Behandlingskvaliteten er god
Omkring 280.000 danskere lever med diabetes, det svarer til ca. 5% af befolkningen. Mens kun 0,5% har type 1-diabetes, har 4,5% type 2-diabetes. Antallet stiger med 3% om året, hvilket overvejende skyldes, at dødeligheden falder. 

”Antallet af nye tilfælde er konstant, og tendensen har været nogenlunde uændret de sidste 10 år,” forklarer Allan Flyvbjerg.  

Behandlingskvaliteten er generelt rigtig god i Danmark,  og de nyeste undersøgelser viser da også, at personer med diabetes lever 10-20 år længere end tidligere. 

”Det handler dels om, at man er blevet bedre til at identificere sygdommen tidligere end før, og naturligvis at vi er blevet bedre til at behandle den end før. Det er de væsentligste faktorer, når man vil sikre personer med diabetes et godt liv uden alvorlige komplikationer,” slutter Allan Flyvbjerg. 

Fakta: Stene Diabetes Center Copenhagen

Novo Nordisk Fonden har doneret 3 mia. kr. til det nye Steno Diabetes Center Copenhagen. Samarbejdet bygger på en af de længste traditioner for samarbejde mellem det offentlige og det private. Det nye hospital er opført i forbindelse med Herlev Hospital og er et indbydende sted, hvor personer, der lever med diabetes, kan få råd og vejledning. 

Læs mere på www.sdcc.dk

Diabetes 
Der findes to former for diabetes; type 1-diabetes og type 2-diabetes. Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvilket betyder, at immunforsvaret angriber de celler i kroppen, der producerer insulin, så man til sidste ikke selv kan producere insulin. Type 2-diabetes er den mest udbredte diabetestype og tegner sig for 90% af tilfældene i Danmark. Som type-1 diabetes er det kronisk sygdom, med meget høj arvelighed, hvor man får forhøjet blodglukose, fordi kroppen enten ikke producerer tilstrækkeligt meget insulin og / eller fordi kroppen ikke formår at udnytte insulineffekten optimalt. 

Del dette indlæg
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Scroll til toppen

Hold dig opdateret

Her vil du modtage inspiration til et bedre liv med diabetes type-2, nyeste udvikling inden for forskning og gode tips til at holde dig aktiv i hverdagen.