Langtidsblodsukker og senfølger hos diabetes 2-patienter

En væsentlig del af at have diabetes består i øget fokus på et stabilt blodsukker. Det er en udfordring, da det går op og ned i løbet af dagen og alt efter, hvad man foretager sig. Målinger af blodsukkeret er dog essentielle for viden om potentielle senfølger.

Når man som diabetespatient måler sit blodsukker derhjemme, får man et billede af, hvordan blodsukkeret ser ud nu og her, og altså ikke hvordan det ser ud over en længere periode. Disse målinger er et øjebliksbillede, men for at få mest mulig viden om eventuelle senfølger ved diabetes 2, er det vigtigt, at man har kendskab til blodsukkeret set ud over en længere periode. 

Det betyder, at hvis man ikke jævnligt får kontrolleret sit gennemsnitlige blodsukker, så kan der opstå udfordringer i forhold til følgevirkninger som hjerte-kar-sygdomme, blodpropper og mere hyppige senfølger som nyresvigt, blindhed og nervebetændelse.

Blodprøve kan afsløre senfølger

For er udregne et gennemsnitligt blodsukker, langtidsblodsukkeret, benyttes HbA1c, som er en blodprøve, der måler, hvor meget sukker, der findes på de røde blodlegemer. Via disse oplysninger kan man skabe et billede af blodsukkerets gennemsnit gennem de sidste 2-3 måneder. Den fremgangsmåde er fordelagtig i forhold til at se, hvordan blodsukkeret rent faktisk ligger over tid, og derved kan en specialist være med til at at vurdere risikoen for senfølger hos den enkelte patient.

Ifølge Peter Rossing, overlæge og leder af Afdeling for Komplikationsforskning ved Steno Diabetes Center, ligger udfordringen ved HbA1c-blodprøverne i, at man ”kun” måler gennemsnittet:

Det er enormt positivt, at vi kan måle blodsukkerets gennemsnit over en længere periode, men det er også en udfordring, at vi ”kun” ser gennemsnittet og ikke, om det nogle gange ligger meget højt og andre dage meget lavt. 

Traditionelt behandler man diabetes ved hjælp af insulin for at sænke blodsukkeret, men med type 2-diabetes findes der typer af medicin, som yderligere kan øge insulinens påvirkning af blodsukkeret og have positiv effekt på bl.a. ens appetit og blodtryk.  

Positive bivirkninger 

Om man benytter tabletter eller indsprøjtning til at gøre blodsukkeret stabilt, så er det vigtigt at bemærke, at det ikke er blodsukkeret isoleret set, der er hele problemet, forklarer Peter Rossing:

Det er vigtigt at huske på, at det ikke er blodsukkeret alene, der er hele problemet i forhold til hjerte-kar-sygdomme og nyresygdomme. Det er også i høj grad blodtryk og kolesterol, der spiller en meget væsentlig rolle. Derfor er det også vigtigt, at de områder behandles korrekt hos personer med diabetes. Netop nogle af de nye midler man har udviklet, har, ud over at sænke blodsukkeret, positive effekter på blodtrykket, kredsløbet og åreforkalkning af nyrerne. Man kan derfor se, når man går ind og behandler med de her præparater, at de også har en positiv effekt i forhold til hjerte-kar- og nyresygdomme.

Internationale retningslinjer

Peter Rossing har selv været med til at udvikle både de danske og internationale retningslinjer for behandling af type 2-diabetes i samarbejde med den Europæiske Diabetesorganisation (EASD) og den amerikanske organisation ADA:

Kort sagt har vi udarbejdet en vejledning i, hvordan man behandler blodsukkeret hos type 2-patienter og udstukket nogle retningslinjer til gavn for både praktiserende læger og specialister med henblik på at vælge den mest gavnlige form for behandling af blodsukkeret. Der har længe været tradition for at starte behandlingen med Metformin, og så har der været en masse forskelige muligheder for den videre behandling. Med de nye retningslinjer har vi sat fokus på, at medicinen vi anbefaler, ikke blot sænker blodsukkeret, men også mindsker risikoen for hjerte-kar-sygdomme og nyresygdomme. Det betyder, at har man tegn på én af de to følgesygdomme, så er der nogle lægemidler, der er klart at foretrække frem for andre. 

Ifølge Peter Rossing er de nye lægemidler ikke bedre eller værre til at sænke blodsukkeret, men de har simpelthen nogle meget positive virkninger i forhold til en række alvorlige følgesygdomme hos person med diabetes.

Del dette indlæg
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Scroll til toppen

Hold dig opdateret

Her vil du modtage inspiration til et bedre liv med diabetes type-2, nyeste udvikling inden for forskning og gode tips til at holde dig aktiv i hverdagen.